Hakkımızda

IEEE NEDİR?

IEEE açılımı Instutue of Electrical and Electronics Engineering yani Elektrik ve

Elektronik Mühendisleri Enstitüsü olarak 1800 lü yıllarda bilime ve teknolojiye

büyük katkıları olan Alexander Gaham Bell, Nicola Tesla gibi bilim adamları

tarafından kurulmuştur. Günümüzde de birçok teknoloji stardardını belirleyen,

elektronik ve basılı makalelerin yayın hakkını elinde bulunduran merkezi

Amerika’da bulunan dünyanın en geniş ve profesyonel mesleki örgütüdür.

Başlarda bu amaçla kurulmuş olsa da artık tüm insanlığa hitap eden

ADVENCEMENT TECHNOLOJI FOR HUMANITY anlayışıyla herkesin

katılımına açık bir vizyon izleyerek IEEE açılımını Institute of Engineers and

Everybody Else olarak değiştirmiştir.

IEEE Türkiye

1987 yılında kurulmuştur. 50’den fazla öğrenci koluyla faaliyetlerini

sürdürmektedir. Bu öğrenci kolları yılda 2 kez buluşurlar: Yılda bir yaz

döneminde düzenlenen ve bir hafta süren; IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ve

Young Professionals Kongresi’nde temsilci ve danışman seçimleri yapılır. Temel

amacı IEEE Türkiye’nin daha aktif olmasını sağlamak ve kollar arasındaki

kaynaşmayı arttırarak IEEE Türkiye içerisindeki iletişimi güçlendirmektir.

Her yıl sömestr dönemi gerçekleştirilen IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı ise

IEEE Türkiye Tüzüğü ve yönergesindeki maddeleri geliştirerek, yapılacak olan

projeleri planlamak ve öğrenci kolları arasındaki bilgi alışverişini sağlamak

amacıyla yapılır.
Ayrıca dönem içerisinde her ay bölge toplantıları düzenlenir.Bunlar İç Anadolu

Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’dir.Her ay farklı öğrenci kolu

tarafından gerçekleştirilen bölge toplantılarında IEEE Türkiye içerisindeki

gelişmeler, danışman sunumları ile societyler hakkında bilgiler ve kol sorunları

konuşularak bunlara çözümler üretmek ve iletişimi artırmak, birlikte zaman

geçirmek hedeflenir.

Şuanda elektrik,elekronik,bilgisayar,biyomedikal, otomasyon vs. birçok alanda

faaliyet için ayrıca özelleşmiş komiteler barındırmaktadır. Bunlardan

bazıarı, NKU IEEE yapısının da içinde yer alan COMPUTER SOCUETY

ROBOTICS AND AUTOMATİON SOCİETY WİE Halkla ilişkiler Sosyal

sorumluluk komiteleridir. IEEE tüm dünyada öğrenci toplulukları ile faaliyet

göstermektedir. Türkiye’de 5o yi aşkın öğrenci topluluğu ile büyük bir ailedir.

NKU IEEE de bu ailenin aktif bir üyesidir.

NKU IEEE NEDİR? NEDEN KURULMUŞUR?

NKU IEEE Aralık-2012 de Çorlu Mühendislik Fakültesi’nde 12 kurucu üye

tarafından ‘STATİK DEĞİL DİNAMİK MÜHENDİSLER İÇİN’ sloganıyla

kurulmuştur.

Kulübümüzün kurulma amaçları

*Teknik bilgi paylaşımını, ortak proje geliştirmeyi hedefleyen workshoplar

oluşturmak,

*Elektronik, bilişim , yazılım, biyomedikal teknolojilerinde sektörün

dinamiklerini yakından takip etmek amacıyla seminerler organize etmek,

*Sektörün öncü firmalarının çalışmalarını yerinde görmek adına teknik geziler

düzenlemek

*Teknik mühendisliğin yanında sosyal mühendislik yönü güçlü bireylerin

oluşmasını sağlamak için kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk projeleri

gerçekleştirmek kulübümüzün en temel amaçları arasında yer alır.

KULÜP YAPISI

Genel olarak Yönetim Kurulu ve İdari Kurulu olmak üzere iki kuruldan oluşur.

Kulüp yapılanmasında yer alan komiteler, iş bölümünü sağlayarak bir bütünü

oluşturan verimli çalışmaya odaklanmış birimlerdir.