Women in Engineering Society

WIE NEDİR?

IEEE Women in Engineering, IEEE deki Affinity Group’ lardan biri olup kadınların toplumda daha etkin bir iş gücü olmasını hedefleyen bu konuda kadınları yüreklendirmeyi kendine amaç edinen uluslararası en büyük meslek örgütüdür.

IEEE TÜRKİYE WIE’ nin AMACI:

  • IEEE Türkiye WİE’nin ülke ve dünya çapında bilinirliğini artırmak, WİE’ yi  gıpta ile takip edilen bir oluşum haline getirmek.
  • Kadınları daha aktif çalışanlar olmaya ortaokul,  lise, üniversite  sıralarından başlayarak  teşvik etmek.
  • Toplumdaki kadın iş gücü seviyesini arttırıp daha iyi bir Türkiye geleceği için altyapı oluşturmak.
  • Kadınların kişisel, sosyal ve teknik gelişimlerine katkı sağlamak.

IEEE WIE,  kesinlikle erkek karşıtı bir oluşum olmayıp;  kadının toplumdaki statüsünü, iş istihdamını erkeklerle eşitlemeyi amaçlamakta ve bunu yaparken de toplumdaki ön yargıyı kırmayı amaçlamaktadır.

NKÜ IEEE WİE AMACI:

  • IEEE WIE’ nin vizyonu ve misyonuna uygun ses getirecek projelere imza atmak.
  • NKÜ WIE ekibine tecrübe ve motivasyon kazandırmak.